تخفیف ویژه به مشتریان وفادار ال سی من در نوروز ۹۸

در راستای حمایت از منافع مشتریان وفادار ال سی من

شرایط تخفیفی ویژه برای این عزیزان در نظر گرفته شده است که با مراجعه به شعب فروشگاهی میتوانند از این شرایط در اولین خرید خود بهر مند گردند.