تخفیف ویژه روز معلم

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت، نه اندیشه ها را ...

روز معلم گرامی باد.

به همین مناسبت، مقدم شما سروران گرامی را در کلیه شعب ال سی من با 40% تخفیف ویژه به مدت 4 روز تا پایان روز جمعه 15 اردیبهشت گرامی می داریم.