تقدیر ال سی من از خبرنگاران

ضمن عرض تبریک به مناسبت روز خبرنگار، "ال سی من" به منظور تجلیل از خبرنگاران عزیز طرح ویژه ای در نظر گرفته است.

خبرنگاران عزیز می توانند با همراه داشتن اصل و فتوکپی کارت خبرنگاری از هدیه ویژه بهره مند شوند.

شایان ذکر است لین طرح از تاریخ 9۷/0۴/۱ تا 9۷/0۶/۳0 در کلیه شعب ال سی من برقرار است.