دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

مقدم شما بزرگواران را به بازدید از نمایشگاه زنان و تولید ملی از تاریخ 13 تا 23 اسفند گرامی می داریم.،

شهردار محترم تهران جناب آقای قالیباف، در سومین روز برگزاری این نمایشگاه از غرفه ال سی من بازدید کردند.

آدرس: تهران، گیشا ، بوستان گفتگو ، سالن تهران، غرفه ال سی من
ساعت بازدید: 10 الی 21