روش‌های گره زدن کراوات و تاکردن پوشت

کراوات به شما ظاهری آراسته می دهد و ظاهر کلی شما را تکمیل می کند. اگر درست کراوات بزنید و پهنای کراوات را با یقه کت و یقه پیراهن خود متعادل کنید، و طرح کراوات به چهره شما بیاید، انتخاب شما درست بوده است. گره کراوات شکل‌های مختلفی دارد که در هر کدام، نتیجه به دست آمده متفاوت خواهد بود.
در زیر به انواع روش های گره زدن کروات و تازدن پوشت به روایت تصویر اشاره کرده ایم: