فروش سازمانی

یکپارچگی، هماهنگی بصری و زیبایی یکی از مشخصه های نمادین و اعتمادساز در شرکت ها، سازمان ها و مجموعه های بزرگ است. لباس سازمانی به کسب و کار هویت می بخشد و یکی از ابزارها برای تبلیغات و ارتباط با مخاطب می باشد.
ال سی من جهت تامین پوشاک مورد نیاز سازمان ها آمادگی خود را اعلام نموده و شرکت ها و سازمان ها می توانند به روش های زیر محصولات مورد نیاز خود را به شرکت سفارش دهند :

الف) تولید لباس سازمانی بصورت اختصاصی

در این روش، پس از تعیین و تایید پارچه توسط سازمان متقاضی، پرسنل مجرب و متخصص شرکت ال سی من، شروع به عملیات سایزگیری نفر به نفر در محل استقرار سازمان نموده و پس از تایید سایزهای مذکور در پروسه زمانی مشخص، البسه مورد نیاز تولید شده و در اختیار سازمان قرار می گیرد.

ب)ارائه بن یا حواله خرید

در این روش حواله به میزان و ارزش اعلام شده سازمان ها، با تسهیلات ویژه صادر شده و دارندگان این حواله ها می توانند محصولات مشخص شده در قرارداد فی ما بین را از مراکز توزیع و فروشگاه های سراسر کشور تهیه نمایند.

 

برخی از شرکت ها، نهادها و سازمان هایی که شرکت ال سی من افتخار همکاری با آنها را داشته، در روبه رو آمده است: