ال سی من، با استفاده از بهترین طراحان مد و طراحان لباس، سعی کرده تا با توجه به نیاز و ترندهای روز مردم ایران، محصولات خود را تولید کند.